Asma Tarım

Aşılı Asma Fidanı

Yaprak Analizi İçin Örnek Alımı

Yaprak Analizi İçin Örnek Alımı

  • Bağın yaşı, çeşidi, anacı, değerlendirme şekli, sulanıp sulanmayacağı, toprak özellikleri ve diğer özellikleri yönünden benzer özellik gösteren arazide zig-zag şeklinde veya köşegenler boyunca yürünerek örnek alınır. Arazi büyüklüğüne göre 20 dekar bir parsel kabul edilir.
  • Çiçeklenme ve ben düşme döneminde sürgünlerde ilk salkımın karşısındaki yapraklar sapı ile birlikte ve bir asmanın 4 yönünden olmak üzere 25 asmadan toplam 100 adet yaprak örneği alınmalıdır.
  • Bu şekilde alınan yaprak örnekleri delikli naylon torbaya konulup, hazırlanan iki etikete kurşun kalemle üreticinin adı soyadı, örnek alındığı mevkii, tarih yazılır, biri torbanın içine atılır diğeri ağzına bağlanır.
  • En kısa zamanda ilgili laboratuara ulaştırılır. Yaprak örneklerinin alındığı gün laboratuara götürülme imkanı yoksa örnekler buzdolabının sebzelik kısmında kısa bir süre için saklanmalı ve ertesi gün laboratuara getirilmelidir.

Yaprak Örneği Alırken Dikkat Edilecek Kurallar

  • Alınan yaprak örnekleri tek çeşide örneğin Sultani Çekirdeksize ait olmalıdır. Karışık çeşit varsa onlardan örnek alınmamalıdır.
  • Farklı yaşlarda örneğin 5 ile 25 yaşındaki omçaların yaprakları karıştırılarak örnek alınmamalıdır. Ancak 15-20-25 yaşlarında olanların yaprakları karıştırılabilir.
  • Arazide bir yaprak örneğinin (100 adet yaprak) temsil ettiği alan 20 dekarı geçmemelidir.
  • Arazinin bir kısmı toprak özellikleri bakımından diğer kısmından farklı ise o kısımdaki asmalardan örnek alınmamalı, o kısım ayrı parsel olarak değerlendirilmelidir.
  • Yapraklar mümkünse sabah erken saatlerde alınmalı bununla birlikte yaprakların ıslak olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Hastalık, zararlı tarafından zarar verilmiş, yanmış, kurumuş, kıvrılmış ya da herhangi bir böcek tarafından yenmiş yırtılmış yapraklar alınmamalıdır.