Asma Tarım

Aşılı Asma Fidanı

Gübreleme İçin Toprak Örneği

Gübreleme Tavsiyesi İçin Toprak Örneği Alımı.Asma fidanı gübreleme için toprak örneği alımı

  • Arazinin genel görünümüne bakılarak eğim, yükseklik, su tutma kapasitesi, toprak derinliği, toprak özellikleri, asmaların durumu, sulanıp sulanmaması gibi özellikleri bakımından benzerlik gösteren her 20 dekar arazi 1 parsel kabul edilir. Toprak örneği gübrelemeden yaklaşık 1-2 ay önce alınmalıdır.
  • Yukarıdan sayılan özellikler bakımından farklılık varsa, farklı kısım ayrı parsel gibi değerlendirilir ve ayrı analiz yapılmalıdır.

Toprak Örneği Alınması

  • Toprak örnekleri almak üzere araziye girdiğimizde düz bir yol izlemek yerine zig-zag çizerek ilerlemeli, 15-20 adımda bir çukur işaretlemeliyiz. alınmalıdır.
  • 5 dekara kadar olan arazilerde 4-5 adet çukur bundan sonraki her 5 dekar için ilave 1 çukur hesabı ile 20 da arazi için, 8-9 noktadan örnek almak yeterli olacaktır.
  • Yeni kurulacak bir bağda tesis gübrelemesi için (0-30), (30-60), (60-90)cm den olmak üzere üç farklı derinlikten,
  • Verim çağı gübrelemesinde (0-30), (30-60)cm den olmak üzere 2 farklı derinlikten örnekler alınmalıdır.
  • Örnek almak için belirlenen noktalardan 0-30 cm. derinliğe inilir ve 3-4 cm kalınlığında bir toprak dilimi bel, kürek vb. yardımıyla alınır ve kovalara konur ve diğer noktalardan aynı şekilde alınan toprak örnekleri kova içerisinde iyice karıştırılır.
  • Bu karışımlardan yaklaşık 1-2 kg. toprak örneği iri taş, çöp ve diğer yabancı maddelerden temizlenerek ayıklanır ve bir torbaya konur.
  • Üreticinin adı - soyadı, toprak örneğinin yeri, derinliği, tarihi 2 adet etikete kurşun kalemle yazılır. Etiketin biri torbanın içine konur, diğeri torbanın ağzına bağlanır.
  • Aynı işlemler 30-60 cm ve 60-90 cm için de tekrarlanır ve analizi yapacak olan laboratuara gönderilir.