Asma Tarım

Aşılı Asma Fidanı

Bağcılıkta Yaz Budamaları (Palatır)

Yaz Budamaları (Palatır)

 • Gözlerin uyanmasından hasada kadar olan dönemde, üzüm miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla yapılan işlemlere yaz budamaları veya yeşil budama denilmektedir.
 • Obur ve Filiz Alma

Asma budamasında filiz alma

 • Üzüm verimine faydası kısımların çıkarılması, asmaların daha iyi havalanması ve güneşlenmesi amacıyla yapılır,
 • Asmanın yaşlı kısımlarından çıkan sürgünlerin alınmasına Obur Alma (piç alma),
 • Taze sürgünlerdeki salkımsız sürgünlerin çıkarılmasına ise Filiz Alma denir.
 • En uygun zaman somakların görülmeye başladığı, sürgünlerin 10-15 cm boya ulaştığı dönemdir. Daha sonraki dönemlerde yapılırsa makas gerektirir ve işçiliği artırır.
 • Sürgün Uçlarında Uygulanan İşlemler
 • Gelişmenin belli dönemlerinde, bazı faydalar elde etmek için büyümekte olan sürgün uçlarının kesilmesi işlemidir.

 

 

 

 

 

 

 

Uç Alma

Asma budama uç alma

 

 • Yeşil sürgünlerin uç kısmının 10-15 cm lik kısmının koparılması işlemidir.
 • Bu uygulama çiçeklenme öncesi yapılır.
 • Sürgün büyümesini sınırlayacağından meyve tutumunu arttırır ve silkmeyi azaltıcı etki yapar.
 • Tepe Alma
 • Sürgünlerin 30-60 cm lik kısımlarının kesilerek çıkarılmasıdır.
 • Büyümenin durmaya başladığı, yeşil sürgünün diplerinde odunlaşmanın başladığı dönemde uygulanmalıdır.
 • Tane iriliğini artırmak, sürgünlerin kontrolünü sağlamak amacıyla yapılır.
 • Sürgün Yönlendirme;
 • Tepe alma ve uç alma işlemleri yapılmasına rağmen toprak işleme, zirai mücadele gibi tarımsal mekanizasyon uygulamaları esnasında sürgünlerin zarar görmesini önlemek için sürgün yönlendirme yapmak gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koltuk Alma

Asma budama koltuk alma

 

 • Özellikle uç ve tepe alma yapıldıktan sonra yaprak koltuklarındaki aktif gözlerden yeni sürgünler gelişir.
 • Bu sürgünler, hızla büyüyerek asmanın besinlerine ortak olurlar, böylece üzümlerde renk oluşumu ve olgunluk gecikmelerine sebep olurlar.
 • Diğer yandan koltuk sürgünleri nemli ve serin yörelerde, güneşlenmeye ve havalanmaya engel olurlar. Bu nedenle söz konusu yörelerde özellikle kuvvetli gelişen çeşitlerde koltuk sürgünleri, mümkün olduğu kadar erken dönemde alınmalıdır.

 

 

 

 

 

Ürün Seyreltme

 • Kaliteli üzüm elde etmenin şartlarından birisi de asmaya kaldırabileceği kadar yük vermektir.
 • Asmanın kaldırabileceğinden fazla ürün yükünün azaltılarak daha kaliteli ürün elde edilebilmesi için çiçeklerde, salkımda ve ya salkımın bir kısmında yapılan uygulamalarla verimin ayarlanmasına ÜRÜN SEYRELTME denir.
 • Çiçek Salkımı Seyreltme
 • Asmalarda çiçek salkımları, yeni sürgünlerde yapraklarla beraber doğar ve 6-8 hafta içerisinde çiçeklenme meydana gelir.
 • Çiçek salkımı seyreltmesi, çiçek salkımlarından bir kısmının doğuşlarından kısa bir süre sonra dipten koparılması şeklinde uygulanan bir seyreltme işlemidir.
 • Salkım kalitesini artırmak amacıyla çiçeklenmeden önce ve genellikle çok doğuş yapan çeşitlerde uygulanır.
 • Salkım Seyreltme

Palatır salkım seyreltme

 • Özellikle kısa budanan sofralık çeşitlerde, düzgün tane bağlamamış veya şekli bozuk salkımların elle çıkarılmasıdır.
 • Bu işlemi yaparken her sürgünde bir salkım bırakılması hem salkım kalitesini, hem salkım iriliğini, hem tane iriliğini artıracaktır. Ayrıca olgunlaşma da erkene alınmış olur. Bu uygulama ile hasat sırasında salkımların zedelenmesi de önlenmiş olur.
 • Tane bağladıktan hemen sonraki dönemde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salkım Ucu KesmePalatır salkım seyreltme

 

 • Ürün kalitesini etkileyen hususlardan bir tanesi de salkım şeklinde belli bir standardı yakalamaktır. Bu amaçla salkımın uç kısmının 1/3 lük kısmının kesilmesi işlemidir.
 • Tane tutumundan hemen sonra yapılır.
 • Tane Seyreltme
 • Salkımların uç taraflarının veya kanatlarının, ya da fazla sık olan bölümlerinin çıkarılması işlemidir.
 • Salkımların çok iri ve takoz olmalarını önler, tanelerin daha iri gelişmelerine ve iyi renklenmelerine yardım eder.
 • Tanelerin seyreltme işlemini elle yapmak, salkım üzerinde kalacak tanelerin zedelenmesine yol açacağından uygun budama makaslarıyla yapılmalıdır.
 • Tane tutumunun hemen ardından uygulanmalıdır.
 • Yaprak Alma
 • Yeşil sürgünlerde yaşlı, gölge yapan ve havalanmayı engelleyen yaprakların alınması işlemidir.
 • Ayrıca salkımların güneş görmeleri şeker birikimini kolaylaştırır ve renkli çeşitlerde renklenmesinin yeknesak olmasına yardımcı olur.
 • Uygun yaprak alma zirai mücadelede kullanılan ilaçların hem salkımlara hem asmanın içlerine işlemesine yardım eder.
 • Aşırı yaprak alma, asmanın gelişmesine ve ürünün beslenmesine ve olgunlaşmasına engel olur. Ayrıca bir yıl sonraki verimliliğini de düşürür.
 • Yaprak alma işleminde yaprak alımı 4’ de 1’i geçmemelidir.