Asma Tarım

Aşılı Asma Fidanı

Bağ Tesisinden Önce Toprak Hazırlığı

Bağ Tesisinden Önce Toprak Hazırlığı

  • Uzun yıllar tarım yapılan arazilerde bağ tesis etmeden önce pulluk tabanı mutlaka kırılmalı.
  • Özellikle yazın kurak mevsimde arazide dama tahtası şeklinde riper çekilmelidir. Bunun için dip kazan da (subsoiler) kullanılabilir.
  • Büyük kayalar ağaç kökleri vs. arazi dışına çıkarılarak arazi temizliği yapılır.
  • Mekanizasyona sulamaya engel bir durum varsa tesviye işlemi yapılmalıdır.
  • Arazinin toprağı çok ağırsa ya da su altında kalma gibi bir durum varsa drenaj çalışmaları yapılmalıdır.

 Yabancı Ot Mücadelesi;

  • Bağ dikiminden önce çok yıllık yabancı ot problemi varsa ve yoğunluğu fazla değilse çapa vs. yöntemlerle mekanik olarak, ayrık ve kanyaş gibi yabancı otların ise mutlaka uygun yabancı ot (herbisit) ilaçlarıyla yok edilmesi gerekir. Bu işlem baştan yapılmadığında her sene daha fazla işçilik giderine sebep olabilir.
  • Sonbaharda işaretleme ve dikim yapmadan önce derin toprak işleme yapmak; toprağın alt üst edilmesi, havalanması, üst toprağın kök bölgesine indirilmesi, iyi bir kök gelişmesini yönlendirmesi açısından yararlıdır.
  • Toprağın derin işlenip kesekli bırakılması kışın yağmur ve don etkisiyle ile parçalanmasına, yağmur suyunun derinlere işlemesine imkan sağlar.
  • Çiftlik gübresi derin sürüm yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.
  • Arazi bir mevsim bu şekilde bırakılır, daha sonra tırmık diskaro gibi yüzeysel toprak işleme aletleri ile düzlenir, işaretleme ve dikime hazır hale getirilir.