Asma Tarım

Aşılı Asma Fidanı

Asma Fidanı Budama Yöntemleri

Niçin Budama Yaparız?

 

 • Asmaya uygun terbiye şekil vermek,
 • Asma üzerindeki üzüm verecek çubukları dengeli bir şekilde dağıtmak,
 • Asmaya kaldırabileceği kadar yük vermek ve böylece ömrünü uzatmak,
 • Üzüm yükünün yanında kalitesini de istenen düzeye getirmek,
 • Omçayı toparlayıp gençleştirmek,
 • Toprak işleme, sulama, ilaçlama, hasat vb. kültürel işlemlerin daha kolay ve ekonomik bir şekilde yapılmasını sağlamak gibi amaçlarla budama yaparız.

 

 

 

 

 

 

Ne Zaman Budama Yapmalıyız?

 • Budama asmanın uyku döneminde yapılmalıdır. Bu dönem yaprakların dökülmesi ile başlar ve gözler uyanana kadar devam eder.
 • Bu dönem içerisinde iş yoğunluğuna göre budama zamanı belirlenir.
 • Erken budanan asmalar erken uyandığından bağ dikeceğimiz bölgede don riski varsa geç budanan bağlar geç uyanacağından dondan korumak mümkün olabilir. Böyle yerlerde bağları geç budamak daha uygun olur.

 

 

Budama Şekilleri:

Kısa Budamalar;

Asma fidanı budama yöntemleri

 • İki yaşlı dalın üzerinde bulunan bir yaşlı sürgünlerin 2-3 göz üzerinden kesilmesi şeklinde yapılan budamalardır.

Kısa Budamalar Genel Olarak:

 • Dip gözleri verimli çeşitlerde,
 • Zayıf gelişen ancak genetik vasıf olarak iri salkım yapan çeşitlerde,
 • Omçada kuvvetli sürgünler oluşturmak veya omçayı yeniden şekillendirmek amacıyla yapılan gençleştirme budamalarında tercih edilir.

 

Sultani Çekirdeksiz Budaması;

Asma fidanı budama yöntemleri

 • Hem uzun (8 ve daha fazla) hem de kısa (2-3) gözlü çubuklar birlikte kullanılır.
 • Kısa bırakılan sürgüne yedek (ırgat) uzun bırakılan ürün çubuğuna bayrak denir.
 • Budamada bırakılan kısa çubuklar ertesi yılın yedek ve ürün çubuklarını oluştururlar.
 • İyi sürgün vermiş kısa çubukta gövdeye yakın olan sürgün yeniden ırgat, uçtaki sürgün bayrak olarak bırakılır.
 • Genellikle kurutmalık amaçlı sultani çekirdeksiz yetiştiriciliğinde ırgatlar 2-3 gözlü, bayraklar 14-15 gözlü bırakılır.
 • Sofralık amaçlı sultani çekirdeksiz yetiştiriciliğinde ise ırgatlar 2-3 gözlü, bayraklar 10-12 gözlü bırakılmalıdır.
 • Her bayrak için bir ırgat bırakılmaya gayret edilmelidir. Bu mümkün olmazsa en azından 2 bayrağa 1 ırgat bırakılmalıdır.
 • Çubuk sayısı ise asmanın gelişmesine ve pişkinliğine bağlı olarak 6-8 arasında bırakılabilir.
 •